JUDO ve stylu 4FUN

JUDO ve stylu 4FUN

Zobraz další

Naši borci

Naši borci a závodníci

Zobraz další

Naše videa

Videa Judo4fun

Zobraz další

Foto z poslední akce

Zobraz další

Novinky:


Pro Vaší informaci zvěřejňuji tabulku, kde se dozvíte kdy začínají tréninky oddílu Judo4fun.

zacatek 2016


Nově najdete plnou galerii Judo4fun na Rajče. Odkaz. V naší galerii budou fotografie nadále, ale vždy jen výběr. 


Letní příměstské soustředění 2016. Odkaz  Přihlášky vyplňte prosím co nedříve.


Randori trénink

 


Proč JUDO a proč zrovna MY :)

Jednoduše:

1. Naše koncepce je založena na třech hlavních pilířích a těmi jsou disciplína a úcta k soupeři, gymnastika a atletika.

2. Judo pod naším vedením je zaměřeno na komplexní harmonický rozvoj, a to zejména velkým množstvím kondiční přípravy, úpolovou gymnastikou a atletickou průpravou.

3. Snažíme se v dětech vytvořit pozitivní celoživotní vztah ke sportu. Nesnažíme se vychovávat vrcholové sportovce - přesně jak říká název našeho oddílu JUDO4FUN (judo hrou). Dle nás je vrcholový sport moderní "gladiátořina" a ne radost.

4. V oddíle působí mnoho trenérů komplexně sportovně zaměřených (fitness, atletika, gymnastika). Tyto sporty jsou doplňkovými pro judo, které je zde stěžejní.

5. V oddíle máme trenérku fyzioterapeutku, která s dětmi pracuje a pomáhá a radí, jak a co zlepšit, pro správný růst a vývoj.

6. Kromě tréninku učíme děti správně se stravovat a regenerovat. Dřít umí spousta sportovců, ale odpočívat (správně regenerovat) jen šampioni.

 

Co je judo:

1. V překladu jemná cesta. Judo učí se bránit, ne útočit.

2. Judo naučí přijímat výhry, ale i prohry (ne každý to zvládne).

3. Judo je nejbezpečnějším plnokontaktním sportem (uměním). Učí děti se bránit a získávat sebedůvěru v sebe sama.

 

  

 "It is our idea (at least it is my personal view) that we must have in view the general physical development of the whole nation rather than the creation of a selected number of good athletes."

 

Je naším cílem (zejména z mého úhlu pohledu), že musíme upřednostnovat komplexní fyzický rozvoj celého národa spíše než několik vybraných dobrých atletů.
Jigoro Kano, The Principles of Jujutsu, The Oriental Review, February 1913, Vol. 3, Num. 4. Dostupné na: http://judoinfo.com/pdf/PrinciplesOfJujutsu-JigoroKano.pdf